Veelgestelde vragen digitale toegankelijkheid

Veelgestelde vragen

Wat is digitale toegankelijkheid

Onze dienstverlenging Digital Accessibility ondersteunt bij het optimaliseren van de toegankelijkheid van o.a: 

  • websites
  • apps
  • bedrijfsapplicaties
  • pdf’s
  • formulieren

Dit met als doel dat deze toegankelijk worden voor iedereen. Dus ook voor mensen met een visuele-, motorisch of leesbeperking.  Door verbetering van de toegankelijkheid is een organisatie inclusiever voor alle doelgroepen, waardoor je als organisatie optimaal bereikbaar bent voor klanten, bezoekers en medewerkers met ondersteuningsbehoefte.

Het gaat om ruim 4 miljoen Nederlanders die in een bepaalde mate een beperking hebben.

Is digitale toegankelijkheid bij wet geregeld?

In september 2020 is een Europees verdrag in werking getreden dat de overheid verplicht stelt alle websites en overige informatie toegankelijk aan te bieden. Vanaf juli 2021 is het voor de overheid tevens verplicht apps aan te bieden voor alle doelgroepen.

Daarnaast gaat in 2025 gaat in alle landen van de Europese Unie de Europese Toegankelijkheidsakte in. Dat lijkt nog ver weg, maar de Akte moet al op 28 juni 2022 zijn omgezet in Nederlandse wetgeving. Dus ga je een nieuwe website opzetten maak hem gelijk toegankelijk!

Wat zijn de richtlijnen van digitale toegankelijkheid?  

Voor het maken van toegankelijke websites zijn er internationale richtlijnen opgesteld door het World Wide Web Consortium (W3C). Deze toegankelijkheidsstandaard, de WCAG2.1 genoemd, vormt de basis van de (inter)nationale wetgeving op het gebied van digitale toegankelijkheid. Wij kunnen met onze indicatiescan snel zien of website of app hieraan voldoet.

Is digitale toegankelijkheid alleen voor de overheid of ook voor het bedrijfsleven?

De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) is van toepassing op alle organisaties die diensten en producten aanbieden. Kort gezegd zijn organisaties en bedrijven volgens deze wet verplicht om hun diensten zo toegankelijk mogelijk aan te bieden.

Hoe kan Babbage helpen om jouw website of andere digitale informatie digitaal toegankelijk te maken?

Wij helpen bij het creëren van awareness door te laten zien waar de verschillende doelgroepen tegen aan lopen in het dagelijks gebruik. Wat de noodzaak ia van een toegankelijke website. Daarna kunnen we een audit uitvoeren waarbij we het niveau van toegankelijkheid van jouw website kunnen vaststellen. We geven gelijk handvatten om dit te verbeteren. En als laatste kunnen we een training verzorgen die de technische aspecten onder de loep neemt zodat de IT-professional aan de slag kan. Heb je geen IT-professional in huis dan kunnen wij dit deel ook voor onze rekening nemen.

Wat zijn de voordelen van digitale toegankelijkheid?

Ruim 4 miljoen Nederlanders hebben in een bepaalde mate een beperking. Kan je je voorstellen wat het voor je organisatie betekent als zij toegang hebben tot je website en app?

Als je digitaal toegankelijk bent zie je dit direct terug in je bedrijfsresultaat.

Buiten het feit dat straks iedereen ervoor moet zorgen dat zijn/haar website en apps toegankelijk zijn biedt het ook voordelen voor je organisatie.

  • Allereerst is het goed voor je reputatie. Je laat zien dat je alle klanten, bezoekers en medewerkers even belangrijk vindt.
  • Daarmee bereikt je als organisatie ook een veel grotere (inclusieve) doelgroep. En iedereen vind je makkelijker.
  • Want je website wordt beter geïndexeerd door zoekmachines. Zoekmachines zijn namelijk  ‘blind’. Net als bezoekers met een visuele beperking hebben ze geen boodschap aan afbeeldingen, scripts en Flash, maar lezen ze vooral de teksten op uw website. Een toegankelijke website voorziet in tekstuele alternatieven voor alle niet-tekstuele content. Toegankelijke webteksten zijn bovendien voorzien van markup die aangeeft wat koppen, paragrafen en lijsten zijn. Toegankelijke websites kunnen daarom ook door zoekmachines beter ‘gelezen’ worden.
  • Tenslotte ontlast je ook je supportafdeling. Zij krijgen minder vragen.  Zeker als je je webshop en app ook toegankelijk hebt gemaakt.

Contact

Wil je een product uitproberen of heb je een andere vraag? 
Bel ons of vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.