Werkwijze en samenwerking

Werkplekaanpassingen

Een toegankelijke werkplek, van intake tot realisatie

Uit ervaring weten wij dat het lastig kan zijn voor een werkgever om een toegankelijke werkplek aan te bieden. Voor een werknemer is het uitdagend in te schatten welk hulpmiddel passend is binnen de werksituatie. Het kan technisch complex zijn om hulpmiddelen en/of software te implementeren binnen een organisatie. Daarom gaan wij graag samen in gesprek om te zorgen dat wij samen tot de juiste oplossing komen.

We pakken het toegankelijk maken van de werkplek aan als een project

Er is een vaste projectleider die het aanspreekpunt is voor de werknemer, maar ook voor de werkgever. Deze projectleider leidt en ondersteunt het gehele project. Hij of zij zorgt dat op het juiste moment de juiste Babbage medewerker in actie komt om op deze manier de werkplek gestroomlijnd toegankelijk te maken.

Een belangrijk onderdeel van de aanpak is goed onderzoek

Om te beginnen is een goed onderzoek van belang. In dit onderzoek bekijken we wat er nodig is om het werkproces geheel toegankelijk te maken. We kijken naar de toegankelijkheid van de applicaties waarmee gewerkt wordt, of het nodig is om gebruik te maken van een technische voorziening (hulpmiddel) en of de vaardigheden van de medewerker volstaan om de functie goed uit te oefenen.

Bij onbekende of bedrijfsspecifieke applicaties kan middels een aanvullend software toegankelijkheid onderzoek in kaart worden gebracht of deze software goed samenwerkt met benodigde hulpsoftware. We streven ernaar dat een visueel of motorisch beperkte werknemer het gehele werkproces zelfstandig kan uitvoeren. Hiervoor is het noodzakelijk dat alle informatie toegankelijk is en dat bedrijfsapplicaties volledig gebruikt kunnen worden. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat een knop die we kunnen zien, technisch niet altijd een knop is. Software als een schermlezer die informatie om zet naar spraak en braille, kan dan niet bij deze knop komen. Uit dit onderzoek komt een oordeel over de toegankelijkheid van de applicatie en een advies voor een mogelijke aanpassing.

Toegankelijke applicaties door  scripting

Wanneer een toepassing niet toegankelijk is, is het vrijwel altijd mogelijk om deze middels scripting toegankelijk te maken. Een van de Babbage Software Engineers schrijft een script zodat de applicatie kan samenwerken met de hulpmiddelensoftware om het werkproces geheel toegankelijk te maken.

Het kan uitdagend zijn om software te implementeren in werkomgevingen. Wij kijken samen met de ICT-afdeling van een bedrijf of de uitkomst van het advies daadwerkelijk geïmplementeerd kan worden binnen de werkomgeving. In de praktijk is het vrijwel altijd mogelijk om hulpmiddelsoftware te implementeren, zelfs in complexe server omgevingen. Onze ICT’ers beschikken over veel ervaring met allerlei systemen zoals Citrix, VMWare Horizon, PowerFuse RDP, mogelijkheden van packaging en andere virtualisaties. Wij bieden ondersteuning voor de meest gangbare softwarepakketten voor professionele werksituaties zoals, Dragon Professional Ultimate Screen Acces (USA), NVDA, JAWS, ZoomText Fusion en SuperNova.

Wanneer het onderzoek naar de technische omgeving en toegankelijkheid van het werkproces is afgerond, kan de uitvoer beginnen.

In onderstaande video vertelt Joost van Loon meer over de mogelijkheden van scripting.

 

Levering benodigde hulpmiddelen, software en implementatie van scripts

Wij leveren de benodigde hulpmiddelen en software. Ook zorgen wij ervoor dat de softwarematige aanpassingen (scripts) worden geïmplementeerd en dat er op de werkplek een training plaatsvindt. Wij streven ernaar dat bij aanvang van het dienstverband de werkplek volledig toegankelijk is. Vervolgens starten we direct met de training waarin wij handvatten aanreiken, zodat de werknemer hierna zelfstandig in staat is om het geleerde in praktijk te brengen en zijn/haar kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen.

Na realisatie staan wij ook voor je klaar

Na de realisatie van de werkplek en afronding van het trainingstraject, staan wij altijd voor je klaar wanneer er problemen of vragen zijn. We beschikken over een professionele helpdesk en een eigen technische dienst waarmee we apparaten van onderhoud voorzien en technische storingen snel kunnen oplossen.
Wij hanteren een hoog niveau van service, waarbij storingen snel zijn verholpen en een werknemer niet stil komt te zitten en snel haar/zijn werkzaamheden kan hervatten.

Vergoedingsmogelijkheden

Vaak zijn er mogelijkheden voor een vergoeding van bovenstaande producten en dienstverlening. Dit kan soms via de gemeente of bijvoorbeeld het UWV. Wij ondersteunen jou als werknemer of werkgever graag bij deze aanvraag en verwijzen je naar het juiste loket.

Digitale toegankelijkheid

Naast aanpassingen aan de individuele werkplek, ondersteunen wij ook organisaties met betrekking tot het thema digitale toegankelijkheid. Wij zijn hiermee gestart omdat we in de praktijk duidelijk merken dat steeds meer organisaties toegankelijk willen zijn voor alle doelgroepen. Dit kan gaan om mensen met een ondersteuningsbehoefte die voortkomt uit een visuele, auditieve of motorische beperking.
Benieuwd wat dit exact inhoudt en voor jouw organisatie kan betekenen?
Meer informatie digitale toegankelijkheid

 

 

Contact

Wil je een product uitproberen of heb je een andere vraag? 
Bel ons of vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.