Ik heb alles kunnen vragen

Statistiek vormt een belangrijk onderdeel van haar studie maar het verwerken van dit soort visuele gegevens is vaak lastig voor mensen met een visuele beperking. Daarom volgde Sascha van den Dries (21) bij de Babbage Academy een training om te leren hoe ze met haar brailleleesregel met het statistiek softwareprogramma SPSS kan werken.

Sascha heeft de vrij zeldzame oogaandoening aangeboren glaucoom en ziet daardoor slecht. “Ik heb een restvisus van ongeveer zeven procent. Momenteel ben ik bezig mijn studie HBO Pedagogiek af te ronden. Pedagogiek heeft eigenlijk met alles te maken rondom kinderen, jongeren opvoeding en ontwikkelingen. Hulpverlening maakt ook deel uit van de studie. Dan gaat het bijvoorbeeld om jongeren met gedragsproblemen. Ik heb op verschillende plaatsen stage gelopen. Onder meer in het speciaal onderwijs. Ik vind het sowieso leuk om mensen te helpen en in het bijzonder vind ik het leuk om met kinderen te werken. Dat spreekt me aan. En het gevoel dat je voor anderen iets kunt betekenen.”

Sacha

Leren non-visueel werken met statistieksoftware

Bij haar studie maakt(e) Sascha gebruik van hulpmiddelen. Vanaf de middelbare school kwam ze met Babbage in contact. “Ik heb een brailleleesregel en een IRead Scanner. Om met NVDA, dat is een open source screenreader, om te kunnen gaan, volgde ik bij Babbage een training. Ook heb ik bij de Babbage Academy de SPSS-training gevolgd. Daar leerde ik non-visueel werken met deze statistieksoftware. Het programma werkt in combinatie met mijn schermlezer. Dat doen alle programma’s overigens maar SPSS vraagt wel wat extra uitleg voordat je het kunt gebruiken. Voor slechtziende en blinde mensen is het moeilijk om statistische gegevens te verwerken met SPSS omdat het programma heel visueel is. Ik neem aan dat mensen aan Babbage hebben gevraagd of ze daar een oplossing voor hadden. Babbage heeft vervolgens uitgezocht hoe je ook als je weinig of niets ziet goed met SPSS kunt werken. Van alle kleine stapjes die ik moet ‘maken’ met mijn leesregel om door het programma ‘heen te lopen’, hebben ze een training gemaakt. Daardoor kan ik nu zelfstandig met SPSS werken.”

Alles wat ik wilde vragen, heb ik kunnen vragen

Eind maart, begin april volgde Sascha de training en sindsdien werkt ze met het programma. “Het bevalt zeker. Voor de training kwamen ze bij mij thuis. Van tevoren vroeg ik mij af of ik met het programma alles zou kunnen doen wat ik er voor mijn studie mee moet kunnen doen, maar dat ging eigenlijk vanzelf. En alles wat ik wilde vragen, heb ik kunnen vragen. Statistiek vormt trouwens een verplicht onderdeel van mijn studie. En als ik niet met SPSS zou kunnen omgaan, had ik het of door iemand anders moeten laten doen of ik zou dat studieonderdeel niet gehaald hebben. Met alle gevolgen van dien.” Ook na haar afstuderen, zal Sascha het programma zeker blijven gebruiken. “Volgend jaar wil ik sociologie gaan studeren en daarbij moet ik heel veel kwantitatief onderzoek gaan doen met behulp van statistische gegevens. Dat moet ik dan wel zelfstandig kunnen uitvoeren. Dat vormde ook mijn motivatie om de Babbage Academy training te gaan doen. Sociologie is trouwens wat breder en meer op de samenleving gericht dan pedagogiek maar dat vind ik juist leuk!”