Samenwerking KPN & Babbage werkt!

KPN, Babbage werkt

Zoals veel werkgevers in Nederland heeft ook KPN doelstellingen om de participatie van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt te verbeteren. Dit in het kader van het vooruitstrevend diversiteitsbeleid dat KPN al sinds 2010 hanteert. Enkele jaren geleden startte mede daarom de eerste blinde klantexpert in de vestiging Groningen. Door de complexiteit van de diverse systemen, waarvan enkele zelfs zeer ontoegankelijk waren, signaleerde men een groot aantal problemen op de werkplek.

Babbage was uiteindelijk de enige organisatie in Nederland die door softwarematige werkplekaanpassingen de werkplek niet alleen toegankelijk opleverde, maar tevens zorgde voor een optimalisatie van de werkprocessen. Daarnaast werd training verzorgd om de professionaliteit van het functioneren met de hulpmiddelen te vergroten, zodat deze optimaal ingezet konden worden om de visuele beperking maximaal binnen de werkzaamheden te compenseren. Binnen een paar maanden leverde deze blinde medewerker daarom ook dezelfde arbeidsprestaties als zijn collega’s en scoorde hij op veel momenten zelfs vaak boven de gestelde targets.

Babbage is al jaren gespecialiseerd in het toegankelijk maken van informatie op werkplekken voor slechtzienden en blinden. De werkwijze kenmerkt zich door een unieke projectmatige aanpak, waarbij alle facetten binnen de werkplek, maar tevens ook het functioneren van een persoon worden geanalyseerd. Daarbij richten we ons niet op het product, maar op de uiteindelijke oplossing die noodzakelijk is om een persoon met een visuele beperking op een bepaalde werkplek aan het werk te krijgen. Hierbij kan gedacht worden aan fysieke hulpmiddelen zoals vergrotingsapparatuur en brailleleesregels, schermleessoftware of softwarematige werkplekaanpassingen om zelfs complexe werkplekken toegankelijk te maken en werkprocessen te optimaliseren. Verder onderzoeken we tevens de mate van het professioneel functioneren van een persoon met een hulpmiddel. In de praktijk zien we namelijk dat problemen binnen werkprocessen zich vaak niet voordoen door het ontbreken van adequate hulpmiddelen of toegankelijke werkplekken, maar door gebrek aan professioneel functioneren met de hulpmiddelen. De visuele beperking wordt daardoor niet optimaal binnen de gevraagde taken gecompenseerd, waardoor de inzetbaarheid of het arbeidsvermogen van een medewerker wordt verminderd.

Babbage als vaste leverancier voor KPN in geheel Nederland

Voor alle aanpassingen aan de werkplek en bijbehorende trainingen voor blinden en slechtzienden heeft KPN in geheel Nederland uiteindelijk gekozen voor Babbage als vaste leverancier. Dit is mede dankzij de projectmatige aanpak en de oplevering van duurzame toegankelijke werkplekken.
Babbage zorgt ervoor dat alle factoren binnen de werkplek en het functioneren van de betreffende medewerker in onderlinge samenhang worden geanalyseerd. Daardoor wordt een oplossing geboden die alle factoren optimaliseert. Hierdoor kunnen maximale arbeidsprestaties binnen een functie door een persoon met een visuele beperking geleverd worden.

Samenwerking KPN en Babbage

Door de bovenstaande brede oplossingsgerichte benadering heeft Babbage in de afgelopen 4 jaar een aantal duurzame werkplekken voor slechtzienden en blinden bij KPN kunnen realiseren. De komende maanden hopen we nog een aantal werkplekken voor medewerkers met een visuele beperking te implementeren. Mede dankzij een aantal succestrajecten is KPN overtuigd geraakt van de oplossingen die Babbage biedt binnen werkplekken.
Een HR-manager binnen KPN vertelt: “ Sinds 2010 hebben we al een vooruitstrevend personeelsbeleid waarbinnen we streven naar een groter aantal medewerkers met een beperking binnen onze organisatie. We merkten dat personen met een visuele beperking de werkzaamheden prima met dezelfde arbeidsprestaties kunnen uitvoeren als hun ziende collega’s, mits zij op de juiste manier hun beperking kunnen compenseren. In het verleden is al door diverse hulpmiddelenleveranciers geprobeerd werkplekken binnen de verschillende contactcentra toegankelijk te maken, Babbage is echter de enige organisatie die echt duurzame toegankelijke werkplekken oplevert. We willen daarom dat Babbage ons blijft ondersteunen bij het creëren van nieuwe werkplekken en ondersteunen bij huidige werkplekken binnen geheel KPN Nederland.”
Naar verwachting zullen in de nabije toekomst meer werkplekken binnen KPN ontstaan voor personen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Het gaat hierbij om diverse functies op verschillende niveaus zoals bijvoorbeeld klantexperts, ICT medewerkers, helpdesk medewerkers en technische support medewerkers etc.

Trends op de arbeidsmarkt

Binnen Babbage volgen we zoveel mogelijk alle trends die betrekking hebben op de verbetering van de deelname van personen met een visuele beperking aan de arbeidsmarkt op de voet. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Participatiewet of de toename van organisaties met een MVO- en diversiteitsbeleid. Wij verwachten daarom in de toekomst dat meer organisaties open zullen staan voor personen met een visuele beperking. Als Babbage staan wij in ieder geval klaar om te ondersteunen bij mogelijke nieuwe werkplekken door middel van softwarematige werkplekaanpassingen, gespecialiseerde trainingen, advies en hulpmiddelen.
Bent u geïnteresseerd in de gehanteerde werkwijze van KPN en Babbage, de mogelijkheden van het werken bij KPN of wilt u verdere informatie over mogelijke individuele of bedrijfsbrede aanpak van werkplekaanpassingen binnen uw organisatie, neem dan gerust contact met ons op.

Contact

Wil je een product uitproberen of heb je een andere vraag? 
Bel ons of vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.