Audit en trainingen Digital Accessibility

Awareness Training

Aan de hand van verschillende praktische demonstraties laten wij in de Awareness Training zien wat het belang is van toegankelijkheid voor verschillende doelgroepen.

Inzicht en handvatten voor de professional

Door inzichtelijk te maken waar mensen met een functiebeperking of ondersteuningsbehoefte tegen aanlopen, krijgt de professional inzicht in veelvoorkomende knelpunten. Vervolgens krijgt de professional handvatten om de toegankelijkheid voor diverse doelgroepen te verbeteren.

Specialistische tools

Aan de hand van diverse specialistische tools zoals Focus Curtain en Inaccessible Website Tool verzorgen wij diverse praktische live-demonstraties, zodat de professionals inzicht krijgen in de diverse digitale uitdagingen voor mensen met bijvoorbeeld een visuele, auditieve, cognitieve, motorische beperking of leesbeperking.

De Awareness Training kan zowel online als fysiek worden gegeven en is geschikt voor diverse functiegroepen zoals ICT-, HR-, marketing-, communicatie– of managementprofessionals. Deze training duurt één dagdeel.

Accessibility Audit

Door het uitvoeren van een Accessibility Audit kunnen wij vaststellen wat het niveau van toegankelijkheid is van de huidige website, app, applicatie of informatiebron. Na de uitvoer van het onderzoek ontvang je van ons een uitgebreide rapportage met heldere en onderbouwde conclusies over het niveau van de digitale toegankelijkheid. Daarnaast biedt de rapportage aanbevelingen om eventuele gewenste verbeteringen door te voeren.

Niveau van toegankelijkheid

Aan de hand van de conclusies in de rapportage kan een toegankelijkheidsverklaring worden verstrekt. Bij aandachtspunten voor ontoegankelijkheid, worden praktische handvatten gegeven om deze in de toekomst te verbeteren. Wanneer uit de verklaring blijkt dat de digitale toegankelijkheid voldoende gewaarborgd is, wordt een digitaal keurmerk worden afgegeven welke op de website te plaatsen is.

Altijd maatwerk en gericht op de doelstellingen van de organisatie

In de praktijk gaan wij als Babbage graag samen in gesprek om in kaart te brengen waar binnen jouw organisatie de behoeftes liggen. Het uitvoeren van de Accessiblity Audit is altijd maatwerk gericht op de doelstellingen van het thema toegankelijkheid binnen de organisatie. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om bedrijfsbreed het gehele niveau van digitale toegankelijkheid in kaart te brengen, maar het onderzoek kan zich bijvoorbeeld ook richten op enkele webpagina’s of PDF-documenten.

In-Depth Technical Training

Het is belangrijk om in de toekomst te waarborgen dat bij het ontwerp van nieuwe websites, applicaties of apps direct rekening wordt gehouden met de digitale toegankelijkheid. Daarom moeten de professionals beschikken over kennis en inzicht hebben in de technische eisen die worden gesteld vanuit de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.2).

Kennis voor professionals

Wanneer toegankelijkheid vanaf het begin wordt meegenomen in het toekomstige ontwerp en de productie van software, kost het waarborgen van het gewenste niveau beperkte tijd.

Technische aspecten van digitale toegankelijkheid

Tijdens de In-depth Technical Training wordt dieper ingegaan op de technische aspecten van digitale toegankelijkheid. De training kan een vervolg zijn op de Awareness Training waarin bewustheid rondom de noodzaak van digitale toegankelijkheid wordt verkregen. De In-depth Technical Training wordt verzorgd door een Accessiblity Engineer met een technische achtergrond en is geschikt voor IT-professionals. De training is altijd maatwerk en wordt afgestemd op de vraag en doelstelling van de organisatie. Tijdens de (online-)training wordt, indien gewenst, gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden van interne applicaties, apps en informatiebronnen die binnen de organisatie worden gebruikt. De training neemt afhankelijk van de behoefte binnen de organisatie één tot twee dagdelen in beslag.

Keurmerk

Het is belangrijk om als organisatie duidelijk te maken waar je staat omtrent de huidige status van het niveau van toegankelijkheid. Wij kunnen een certificaat of keurmerk verstrekken dat dit aangeeft.

Contact

Wil je een product uitproberen of heb je een andere vraag? 
Bel ons of vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.