CZ / Ohra / Nationale Nederlanden / Just / CZ Direct

Vergrotingssoftware / Schermleessoftware

 • Vergrotingssoftware / Schermleessoftware
 • Pakket: software, synthesizer, installatie, instructie
 • De bruiklener is verplicht een virusscanner te installeren op de hardware die gebruikt wordt bij dit hulpmiddel
 • Schade die is ontstaan aan het hulpmiddel door virussen als gevolg van het laden van bestanden van internet zijn voor rekening van de bruiklener, als geen deugdelijke virusscanner is geïnstalleerd

Aanvraag via Babbage
Verwijzing van: behandelend huisarts of medisch specialist.
Documenten: offerte Babbage en indicatie. Deze indicatie dient te blijken uit een schriftelijk(e) en gedateerd(e) voorschrift / verwijzing van een behandelend arts die tevens de beperkingen aangeeft, aangevuld met een verslag van een ergotherapeut (of visueel adviescentrum bij computerapparatuur voor visueel gehandicapten).

Het voorschrift bevat minimaal de volgende gegevens:

 • naam en woonplaats van de voorschrijver / verwijzer
 • naam, adres, geboortedatum en relatienummer van de verzekerde
 • de medische diagnose
 • omschrijving en motivatie van het gewenst hulpmiddel
 • datum voorschrift

Bruikleen/Eigendom: bruikleen
Termijn: 3 jaar
Eigen bijdrage: geen eigen bijdrage
Vervanging: bij een gewijzigde vervolgaanvraag dient gehandeld te worden als zijnde een eerste aanvraag. Bij een ongewijzigde vervolgaanvraag kan worden volstaan met een offerte van de zorgaanbieder en een toelichting op de reden van vervanging door de zorgaanbieder.

Braille apparatuur

 • Brailleleesregel
 • Braillepakket: brailleleesregel, schermlezer, installatie, instructie

Aanvraag via Babbage
Verwijzing van: Stichting Visio of Stichting Bartiméus.

Als andere hulpmiddelen niet doelmatig zijn en u met het apparaat kunt omgaan.

Documenten: indicatie. Deze indicatie dient te blijken uit een schriftelijk(e) en gedateerd(e) voorschrift /verwijzing van Stichting Visio of Bartimeus. De betreffende stichting omschrijft welke voorziening noodzakelijk is.

Tactiel- leesapparaten zijn aangewezen voor visueel gehandicapten, voor zover andere hulpmiddelen voor het lezen van zwartschrift voor de visueel gehandicapte niet doelmatig zijn en de betreffende verzekerde in staat is met het apparaat om te gaan. Om dit te kunnen vaststellen dient de verzekerde een test te ondergaan bij regionale instellingen zoals bijvoorbeeld Visio of Bartimeus.

Het voorschrift bevat minimaal de volgende gegevens:

 • naam en woonplaats van de voorschrijver / verwijzer
 • naam, adres, geboortedatum en relatienummer van de verzekerde
 • de medische diagnose
 • omschrijving en motivatie van het gewenst hulpmiddel
 • datum voorschrift

Bruikleen / Eigendom: bruikleen
Termijn: 5 jaar
Eigen bijdrage: geen eigen bijdrage

Vervanging: voor vervolgleveringen kan verzekerde zich rechtstreeks tot de zorgaanbieder wenden, er is geen toestemming van CZ nodig. De zorgaanbieder kan zonder tussenkomst van CZ voor vervanging of aanpassing zorgen. Duidelijk moet worden aangetoond waarom vervanging nodig is, wat is er mis met de  “oude” leesregel.

Bijzondere optische hulpmiddelen

 • Bijzondere optische hulpmiddelen

Aanvraag via Babbage
Verwijzing van: oogarts

Documenten: Schriftelijke aanvraag door Babbage, vergezeld van een offerte van Babbage en schriftelijke toelichting van een oogarts of visueel adviescentrum.

Toestemming voor de aanschaf van een bijzonder optisch hulpmiddel zal alleen worden gegeven wanneer de verzekerde een dusdanig verlies van gezichtsvermogen heeft dat redelijkerwijs niet kan worden volstaan met brillenglazen of contactlenzen.

Het voorschrift bevat minimaal de volgende gegevens:

 • naam en woonplaats van de voorschrijver / verwijzer
 • naam, adres, geboortedatum en relatienummer van de verzekerde
 • de medische diagnose
 • omschrijving en motivatie van het gewenst hulpmiddel
 • datum voorschrift

Bruikleen/Eigendom: eigendom
Termijn: niet vermeld in reglement hulpmiddelen
Eigen bijdrage: geen eigen bijdrage

Vervanging: voor vervolgleveringen dient door de zorgaanbieder een schriftelijke aanvraag tot vervanging te worden ingediend bij de zorgverzekeraar. Deze aanvraag bevat een offerte en een schriftelijke toelichting met de reden van vervanging. Indien het hulpmiddel afwijkt van het eerdere hulpmiddel dan dient een schriftelijke toelichting van de oogarts of visueel adviescentrum te worden toegevoegd, waarin de reden van vervanging wordt toegelicht.

Beeldschermloepen Mira / MiraLite

Aanvraag via Babbage
Verwijzing van: oogarts

Verstrekking: een beeldschermloep is een opto-elektronisch leeshulpmiddel, waarbij het beeld van een opname met een camera elektronisch wordt bewerkt en weergegeven op een monitor.

De volgende apparaten vallen onder de verstrekking beeldschermloepen:

 • TV-loep
 • Beeldschermen die werken met een PC
 • Apparaten met een losse camera en een los beeldscherm
 • Een beeldschermloep die kan worden aangesloten op iedere willekeurige TV
 • Model waarbij de camera beweegt in plaats van het leesplateau, bovendien kan het apparaat ook schrijfbewegingen volgen

Medische indicatie: indien de Verzekerde een dusdanig verlies van gezichtsvermogen heeft dat redelijkerwijs niet kan worden volstaan met een eenvoudige loep of ander hulpmiddel. De beeldschermloep is een hulpmiddel voor die slechtzienden die slechts door gebruik van dit toestel in staat zijn te lezen.

Bijzonderheden: een Verzekerde heeft recht op een vaste of mobiele beeldschermloep. Een Verzekerde heeft dus geen recht op meerdere beeldschermloepen. Onder de mobiele beeldschermloep wordt niet een elektronische handloep verstaan.

Terug naar het overzicht vergoedingen.

Contact

Wil je een product uitproberen of heb je een andere vraag? 
Bel ons of vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.