DSW / Stad Holland / inTwente

Vergrotingssoftware / Schermleessoftware

 • Vergrotingssoftware / Schermleessoftware
 • Pakket: software, synthesizer, installatie, instructie

Aanvraag via Babbage, wordt doorgestuurd naar zorgverzekering, machtiging nodig.
Verwijzing van: medisch specialist
Documenten: offerte Babbage en indicatie

Het voorschrift bevat minimaal de volgende gegevens:

 • naam en woonplaats van de voorschrijver / verwijzer
 • naam, adres, geboortedatum en relatienummer van de verzekerde
 • de medische diagnose
 • omschrijving en motivatie van het gewenst hulpmiddel
 • datum voorschrift

Bruikleen/Eigendom: bruikleen
Termijn: afhankelijk van het type hulpmiddel
Eigen bijdrage: geen eigen bijdrage

Vervanging: bij een vervangingsaanvraag dient toestemming aan de zorgverzekeraar te worden gevraagd. Vervanging binnen de gestelde termijnen is alleen mogelijk als uit de aanvraag blijkt dat er geen sprake meer is van een adequaat functionerend hulpmiddel. De aanvraag voor toestemming dient aan dezelfde eisen te voldoen als de aanvraag voor een eerste aanschaf van het hulpmiddel.

Braille apparatuur

 • Brailleleesregel
 • Braillepakket: brailleleesregel, schermlezer, installatie, instructie
 • Brailleprinter
 • iRead

Aanvraag bij: Babbage, wordt doorgestuurd naar zorgverzekering, machtiging nodig.

Verwijzing van: medisch specialist of visueel adviescentrum
Documenten: offerte Babbage en indicatie.

Uit de aanvraag dient te blijken dat het aangevraagde een adequate en doelmatige oplossing is.

Bruikleen / Eigendom: bruikleen
Termijn: minimaal 5 jaar
Eigen bijdrage: –

Vervanging: bij vervanging na 5 jaar zelfde procedure als eerste verstrekking en binnen termijn idem en vermelding wat de rede is om tot vervanging binnen de gebruikstermijn over te aan.

Vervanging binnen de gestelde termijnen is alleen mogelijk als uit de aanvraag blijkt dat er geen sprake meer is van een adequaat functionerend hulpmiddel. De aanvraag voor toestemming dient aan dezelfde eisen te voldoen als de aanvraag voor een eerste aanschaf van het hulpmiddel.

Terug naar het overzicht vergoedingen.

Contact

Wil je een product uitproberen of heb je een andere vraag? 
Bel ons of vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.