ENO: Salland / ZorgDirect

Vergrotingssoftware / Schermleessoftware

  • Vergrotingssoftware / Schermleessoftware
  • Pakket: software, synthesizer, installatie, instructie
  • Voorleesapparatuur (Sophie / iRread)

Aanvraag bij: een aanvraag om toestemming kunt u sturen naar:
Salland verzekeringen/HollandZorg/ZorgDirect
t.a.v. medisch adviseur, Antwoordnummer 30, 7400 VB Deventer (geen postzegel nodig)

Indien Babbage de aanvraag namens jou indient, willen wij graag weten dat  je daarmee akkoord bent. Dat kan door het zetten van je handtekening op de aanvraag.

Verwijzing van: arts met aanvullende rapportage van een ergotherapeut of deskundige van een instelling voor blinden en slechtzienden.

Documenten: motivatie en offerte Babbage.
De motivatie moet in ieder geval een korte beschrijving van het te verstrekken, te herstellen, te wijzigen of te vervangen hulpmiddel bevatten en het voorschrift.

Bruikleen / Eigendom: bruikleen
Termijn software: 4 jaar
Termijn voorleesapparaat: 5 jaar
Eigen bijdrage: geen eigen bijdrage

Vervanging:  je kunt contact opnemen met Babbage. je hebt recht op herstel, wijziging of vervanging van een hulpmiddel en op een reservehulpmiddel, zolang je, mede met het oog op een doelmatige zorg verlening, op die hulpmiddelenzorg naar inhoud en omvang redelijkerwijs bent aangewezen. Bij een aanvraag tot herstel of vervanging van een hulpmiddel in geval van beschadiging, moet je desgevraagd een verklaring over de aard en oorzaak van de beschadiging overleggen van de zorgaanbieder die het hulpmiddel heeft verstrekt. Technologische ontwikkelingen geven geen recht op wijziging of vervanging van een hulpmiddel, zolang sprake is van doelmatige zorg.

Braille apparatuur

  • Brailleleesregel
  • Braillepakket: brailleleesregel, schermlezer, installatie, instructie
  • Brailleprinter

Aanvraag bij: een aanvraag om toestemming kunt u sturen naar: Salland verzekeringenHollandZorg/ZorgDirect,
t.a.v. medisch adviseur Antwoordnummer 30, 7400 VB Deventer (geen postzegel nodig)

Indien Babbage de aanvraag namens u indient, willen wij graag weten dat je daarmee akkoord bent. Dat kan door het zetten van je handtekening op de aanvraag.

Verwijzing van: deskundige van een instelling voor blinden en slechtzienden.

Documenten: motivatie en offerte Babbage.
De motivatie moet in ieder geval een korte beschrijving van het te verstrekken, te herstellen, te wijzigen of te vervangen hulpmiddel bevatten en het voorschrift.

Bruikleen / Eigendom: bruikleen
Termijn: 5 jaar
Eigen bijdrage: geen eigen bijdrage

Vervanging: je kunt contact opnemen met Babbage. Je hebt recht op herstel, wijziging of vervanging van een hulpmiddel en op een reservehulpmiddel, zolang je, mede met het oog op een doelmatige zorg verlening, op die hulpmiddelenzorg naar inhoud en omvang redelijkerwijs bent aangewezen. Bij een aanvraag tot herstel of vervanging van een hulpmiddel in geval van beschadiging, moet je desgevraagd een verklaring over de aard en oorzaak van de beschadiging overleggen van de zorgaanbieder die het hulpmiddel heeft verstrekt. Technologische ontwikkelingen geven geen recht op wijziging of vervanging van een hulpmiddel, zolang sprake is van doelmatige zorg.

Terug naar de het overzicht vergoedingen

Contact

Wil je een product uitproberen of heb je een andere vraag? 
Bel ons of vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.