Blog

Hoe past digitale toegankelijkheid in een inclusieve samenleving

Digitale toegankelijkheid. Terwijl de overheid ermee om zijn oren wordt geslagen omdat ze nog niet voldoen aan de WCAG-richtlijnen is het voor velen nog een ver van zijn/haar bed show. Is het onkunde of onwil? Of maakt onbekend onbemind? En dat terwijl een inclusie een hot topic is. Want niemand wil toch iemand uitsluiten? Maar wat houdt een inclusieve samenleving precies in? En hoe past digitale toegankelijkheid hierin?

Toegankelijke informatie voor iedereen

In het totaal zijn er ruim 4 miljoen mensen die in een bepaalde mate een beperking hebben. Volgens het VN-verdrag handicap heb je het recht om zelfstandig beslissingen te nemen. Maar daar heb je wel informatie voor nodig. Maar veel van die informatie is niet toegankelijk voor iedereen. Zo hebben veel mensen moeite om geschreven teksten goed te begrijpen. Anderen zijn doof of slechthorend en kunnen de televisie of filmpjes op internet niet volgen zonder ondertiteling. En weer anderen zijn blind en kunnen digitale en gedrukte tekst niet lezen maar bijvoorbeeld ook geen bewegwijzering.

Een inclusieve samenleving is een samenleving waarin iedereen meedoet, ongeacht culturele achtergrond, gender, leeftijd of beperking. Het betekent ook dat mensen met een beperking precies dezelfde dingen (kunnen) doen als mensen zonder beperking. En om dit te kunnen is toegankelijke informatie ontzettend belangrijk. Want hoe kan je anders werken, leren of op wat voor manier deelnemen aan de maatschappij?

Alledaagse praktijken

Het zijn vaak de hele vanzelfsprekende zaken waar het al mis gaat. Zoals online boodschappen bestellen wat vaak niet lukt omdat de website niet toegankelijk is. Of het zelfstandig verlengen van je ID kaart op de website van de gemeente wat niet lukt omdat het proces niet te volgen is als je blind bent of de formulieren ontoegankelijk zijn. Probeer het je maar eens voor te stellen hoe dit voelt. En dat iedere dag opnieuw!

Want mensen met een beperking hebben dagelijks te maken met niet toegankelijke informatie. Niet alleen in hun werk maar ook privé. Alledaagse websites en apps die niet toegankelijk zijn. Maar ook bedrijfsspecifieke software is vaak niet toegankelijk voor mensen die hulpmiddelen gebruiken zoals spraak of braille. En dat terwijl mensen met een beperking precies hetzelfde moeten kunnen doen als iedereen.

Wetgeving

Sinds 23 juni 2021 moeten alle websites en apps van de overheid toegankelijk zijn volgens de WGAC-Richtlijnen, alleen voldoet nog een groot deel hier nog niet (volledig) aan. Vanaf 1 januari 2017 moeten bedrijven volgens de gewijzigde Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) ook toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Het gaat dan om ‘eenvoudige voorzieningen’. En in 2025 gaat in alle landen van de Europese Unie de Europese Toegankelijkheidsakte in. Dat lijkt nog ver weg, maar de akte moet al op 28 juni 2022 zijn omgezet in Nederlandse wetgeving. Dit gaat vooral over  elektronisch producten en diensten in Europa zoals hardware, software, webshops etc.

Loop voorop en maak je (nieuwe) website toegankelijk

Staat er binnen een nieuwe website of webshop op de agenda of stap je over naar een nieuw softwarepakket? Zorg er dan gelijk voor dat deze toegankelijk is. Want over een paar jaar is het verplicht. Maar doe het vooral omdat je erachter staat. Want zeg nou zelf je wilt toch niemand uitsluiten?

En het is ook niet nodig, wij helpen je op weg. Vraag nu de gratis indicatiescan aan en maak kans op een awareness training voor jou en je collega’s ter waarde van 250 euro.

PS Ben je nog niet overtuigd? Lees dan ons volgende blog over de meerwaarde van digitale toegankelijkheid voor je bedrijfsresultaten

Inclusiviteit

Gerelateerde informatie: Toegankelijkheid