ONVZ / PNOzorg / VvAA Zorgverzekering/Jaaah

Vergrotingssoftware / Schermleessoftware

  • Vergrotingssoftware / Schermleessoftware
  • Pakket: software, synthesizer, installatie, instructie
  • Voorleesapparatuur (Sophie / iRread)

Aanvraag via Babbage
Verwijzing van: behandelend arts ( oogarts, huisarts)
Documenten: aanvraag / motivatie en offerte Babbage
Bruikleen / Eigendom: bruikleen
Termijn: niet vermeld in reglement hulpmiddelen
Eigen bijdrage: geen eigen bijdrage.

Vervanging: je kan contact opnemen met Babbage. Bij vervanging dient er altijd een verzoek tot toestemming te worden ingediend bij de zorgverzekeraar, waarbij de aanvraag voor vervanging aan de gestelde eisen moet voldoen, zoals hierboven beschreven. Daarnaast moet uit de aanvraag blijken dat er geen sprake meer is van een adequaat functionerend hulpmiddel.

Babbage vraagt namens jou toestemming.

Braille apparatuur

  • Brailleleesregel
  • Braillepakket: brailleleesregel, schermlezer, installatie, instructie
  • Brailleprinter

Aanvraag via Babbage
Verwijzing van: medisch specialist
Documenten: aanvraag / motivatie en offerte Babbage
Bruikleen / Eigendom: bruikleen
Termijn: niet vermeld in reglement hulpmiddelen
Eigen bijdrage: geen eigen bijdrage

Vervanging: adequaat hulpmiddel.
Er bestaat aanspraak op vergoeding van de kosten of verstrekking in bruikleen van een te allen tijde adequaat functionerend hulpmiddel. Als dit niet meer het geval is, kun je een aanvraag indienen voor herstel of vervanging. Voor een aantal hulpmiddelen hanteert ONVZ richtlijnen voor de gebruikstermijn. Vervanging binnen de termijn is mogelijk als uit de aanvraag blijkt dat het hulpmiddel – in jouw situatie – niet meer adequaat functioneert. Voor een aanvraag voor vervanging gelden dan de eisen als bij aanvraag voor de eerste verstrekking.

Terug naar het overzicht vergoedingen.

Contact

Wil je een product uitproberen of heb je een andere vraag? 
Bel ons of vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.