VGZ: VGZ / UMC/ Univé / Zekur /IZA /Bewuzt / Besured / National Academie / IZ/ Promovendum

Vergrotingssoftware / Schermleessoftware

  • Vergrotingssoftware / Schermleessoftware
  • Pakket: software, synthesizer, installatie, instructie

Aanvraag via Babbage

Verwijzing van: regionaal Centrum, Oogarts of Optometrist. De totale leesvisus moet gelijk of lager zijn dan 10% = 0,1.

Documenten: motivatie en offerte Babbage
Bruikleen / Eigendom: bruikleen.

Termijn: software na 3 jaar en bij verandering van het besturingssysteem kan, op verzoek van de verzekerde, een upgrade worden verstrekt. Een upgrade wordt alleen verstrekt op uitdrukkelijk verzoek van de verzekerde en indien deze noodzakelijk is voor het goed functioneren van de voorziening.

Eigen bijdrage: geen eigen bijdrage
Vervanging: je kunt  contact opnemen met Babbage.

Babbage vraagt namens jou toestemming.
Herverstrekking dan wel nieuwe verstrekking van het hulpmiddel binnen de termijn van 7 jaar is alleen toegestaan indien er sprake is van een wijziging van de medische indicatie. Wanneer hier sprake van is, dient door de zorgaanbieder vooraf goedkeuring gevraagd te worden aan de zorgverzekeraar.

Braille apparatuur

  • Brailleleesregel
  • Braillepakket: brailleleesregel, schermlezer, installatie, instructie

Aanvraag via Babbage.

Verwijzing van: regionaal Centrum, Oogarts of Optometrist. De totale leesvisus moet gelijk of lager zijn dan 10% = 0,1.

Documenten: motivatie en offerte Babbage
Bruikleen / Eigendom: bruikleen
Termijn hardware: 7 jaar
Eigen bijdrage: geen eigen bijdrage.

Vervanging: je kunt contact opnemen met Babbage.

Babbage vraagt namens jou toestemming.
Herverstrekking dan wel nieuwe verstrekking van het hulpmiddel binnen de termijn van 7 jaar is alleen toegestaan indien er sprake is van een wijziging van de medische indicatie. Wanneer hier sprake van is, dient door de zorgaanbieder vooraf goedkeuring gevraagd te worden aan de zorgverzekeraar.

Terug naar de het overzicht vergoedingen

Contact

Wil je een product uitproberen of heb je een andere vraag? 
Bel ons of vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.