Zorg en Zekerheid

Vergrotingssoftware / Schermleessoftware

  • Vergrotingssoftware / Schermleessoftware
  • Pakket: software, synthesizer, installatie, instructie
  • Voorleesapparatuur (Sophie / iRread)

Aanvraag via Babbage
Verwijzing van: behandelend arts
Documenten: Aanvraagformulier, motivatie en offerte Babbage

De motivatie moet in ieder geval een korte beschrijving van het te verstrekken, te herstellen, te wijzigen of te vervangen hulpmiddel bevatten en het voorschrift.

Bruikleen / Eigendom:eigendom
Termijn software: 3 jaar en voorleesapparatuur: 6 jaar
Eigen bijdrage: geen eigen bijdrage.

Vervanging: Een verzoek tot vervanging dient door of namens de verzekerde te worden gemotiveerd, waarbij de leverancier in geval van een beschadiging de aard en oorzaak van de beschadiging toelicht. De verzekerde heeft recht op vervanging van een hulpmiddel indien het hulpmiddel niet langer als adequaat functionerend hulpmiddel kan worden aangemerkt ook indien de in dit reglement van toepassing zijnde gebruikstermijn nog niet is verstreken. Het een en ander ter beoordeling van Zorg en Zekerheid.
De verzekerde heeft geen recht op vervanging van een hulpmiddel wanneer de verzekerde nog in het bezit is van een adequaat functionerend hulpmiddel. Dit geldt in het algemeen ook wanneer een eventuele gebruikstermijn is verstreken.

Braille apparatuur

  • Brailleleesregel
  • Braillepakket: brailleleesregel, schermlezer, installatie, instructie
  • Brailleprinter

Aanvraag via Babbage
Verwijzing van: medisch specialist.
Documenten: aanvraagformulier, motivatie en offerte Babbage

De motivatie moet in ieder geval een korte beschrijving van het te verstrekken, te herstellen, te wijzigen of te vervangen hulpmiddel bevatten en het voorschrift.

Bruikleen / Eigendom: bruikleen
Termijn: geen termijn gesteld, te gebruiken zolang apparatuur een adequaat hulpmiddel is
Eigen bijdrage: geen eigen bijdrage.

Vervanging: Een verzoek tot vervanging dient door of namens de verzekerde te worden gemotiveerd, waarbij de leverancier in geval van een beschadiging de aard en oorzaak van de beschadiging toelicht. De verzekerde heeft recht op vervanging van een hulpmiddel indien het hulpmiddel niet langer als adequaat functionerend hulpmiddel kan worden aangemerkt ook indien de in dit reglement van toepassing zijnde gebruikstermijn nog niet is verstreken. Het een en ander ter beoordeling van Zorg en Zekerheid.
De verzekerde heeft geen recht op vervanging van een hulpmiddel wanneer de verzekerde nog in het bezit is van een adequaat functionerend hulpmiddel. Dit geldt in het algemeen ook wanneer een eventuele gebruikstermijn is verstreken.

Terug naar de het overzicht vergoedingen

Contact

Wil je een product uitproberen of heb je een andere vraag? 
Bel ons of vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.